• Kuulengat, Molenhoek

Seizoen 1991 t/m 2000

2000

Prins Willie 1
Prins Willie 1
1999 – 2000

Wij, Prins Willie d’n Urste,
Prins Carnaval in Kuulengat,
Beschermheer van alle carnavalsvierders en heerser over het hele Kuulengatse Rijk.
Bij de gratie van de Meulenwiekers:
Letste Prins van de twintigste eeuw en urste Prins van de eenentwintigste eeuw,
Kuulengatter sinds negen jaren,
Wonende aan het HO-EVE-(N)-VELD,
Aardbolstoffeerder in hart en nieren,
Tennisprof op amateur gebied,
Hoogwaterbestrijder tegen een dreigende Maas,
die daarom altijd weer goed is voor een beroep op deze dwaas.
Laten aan alle onderdanen van Kuulengat weten dat:

Is geboren in Nijmegen en tot “bloei” gekomen in Molenhoek,
Is werkzaam binnen Kuulengat als bollenboer voor Villa Gladiola,
Woont in dezelfde straat en daarom Kuulengatter is in hart en nieren,
Tot onze persoonlijke Adjudant zal worden benoemd Theo Theunissen,
Dat wij het gezelschap completeren met onze lieftallige Hofdames: Lot Dorresteijn en Marjolein Herweijer,
Dat wij het volste vertrouwen hebben in de samenwerking met de Senaat van de ” Meulenwiekers” onder leiding van President Theo van Gemert.
En proclameren vervolgens:

Ten eerste:
Dat wij met z’n allen als Kuulengatters de weg zullen effenen voor een Keigaaf Carnaval in het jaar 2000.

Ten tweede:
Dat ook dit jaar weer geen leeftijdsgrens voor de ouderenzitting is gesteld zodat ook de plussers een steentje kunnen bijdragen.

Ten derde:
Dat de route van de optocht er dit jaar vlekkeloos bij zal liggen tot aan het HOE-EVE-(N)-VELD alwaar deze overgaat in Kuulen en Gatten.

Ten vierde:
Dat ook dit jaar door ons weer een beroep zal worden gedaan op het Kuulengats bloasorkest
” De Meulenbloazers” voor een kei goeie muzikale omlijsting van het Carnavalsgebeuren.

Ten vijfde:
Dat wij met onze Hofdames Lot en Marjolein beschikken over een echt koppel ” Stoten”
of te wel ” Koppelstoots”.

Ten zesde:
Dat onze persoonlijke Adjudant gedurende de gehele Carnavalsperiode zal beschikken over een eigen hijskraan en in het bezit is van een geldig “hijs”bewijs.

Ten zevende:
Dat wij een rotsvast vertrouwen hebben in de Senaat; met zoveel kennis van zaken kunnen wij “leken” overal wel een potje breken.

Ten achtste:
Dat wij ook dit jaar de Wieken als onze tweede Residentie zullen beschouwen en hier ons “letste” steentje zullen laten liggen.

Ten negende:
Dat ook de O.K.P. er dit jaar weer een steunend lid bij krijgt.

Ten tiende:
Dat S.O.A.P. dit jaat wel aanwas zal krijgen, Theo zal daar vast niet te veel voor (ver)zwijgen.

Ten elfde:
Dat ons motto zal luiden:
” Wij timmeren aan de Weg voor een keigoed Carnaval “.

Prins willie 1 Onderscheiding
Prins Willie 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 2000
Onderscheiding Meulenwiekers 2000

1999

Prins Willem 1
Prins Willem 1
1998 – 1999

Wij, Prins Willem d’n Urste,
Bij de gratie van de Meulenwiekers, regerend over heel het Kuulengatse Rijk,
Geboren te Ulft aan de Strang, maar al in 1972 tot Kuulengatter genaturaliseerd,
Meulenwieker in hart en nieren behorend tot het meubilair van de Zittingscommissie,
Ridder van het groene laken, daarbij specialist in de “lange ballen” en het nuttigen
van “twee lange met zalf”,
Groot jager op onderwater wild, als ze ons missen zijn we echt vissen,
In onze vrije tijd IT-regelaar bij “den Ooievaar”.
Verklaren hierbij:

Dat wij tot onze persoonlijke Adjudant hebben gekozen en uit zijn S.O.A.P. retraite teruggehaald:
Toine Janssen Groesbeek. Met het carnavalshart op de juiste plaats en een haast spreekwoordelijk
enthousiasme zal zijn bijdrage voor ons van onschatbare waarde zijn.
Dat wij het betreuren de mogelijke oorzaak te zijn van tariefstijgingen voor oppas tijdens de carnaval.
Ondanks het feit dat dit ook onze schatkist zal raken hebben wij gemeend ons gevolg te moeten completeren met onze lieftallige, charmante en zeer enthousiaste Hofdames: Lot Dorresteijn en Jannie Wijnen.
Dat wij het volste vertrouwen hebben in de samenwerking met de Senaat van “de Meulenwiekers”
die dit jaar voor het eerst onder leiding zullen staan van President Theo van Gemert.
En proclameren vervolgens:

Ten eerste:
Zolang er een Meulenwiekers hart blijft slaan,
zal Carnaval in Kuulengat niet verloren gaan.

Ten tweede:
Aangezien Carnaval in de jeugd moet worden geborgd,
hebben wij alvast voor de benodigde aanwas gezorgd.

Ten derde:
Over de route van de optocht is dit jaar niet te mokken,
die komt altijd langs onze Residentie in de Eikenlaan getrokken.

Ten vierde:
Voor S.O.A.P. is hier een steuntje in de rug,
wij geven Toine met een extra jaar ervaring terug.

Ten vijfde:
Aan J.S.M. waar wij wekelijks veel plezier aan beleven,
willen wij dit jaar het predikaat prinselijk geven.

Ten zesde:
Wij verheugen ons dat het ons dit jaar is gegeven,
ondanks de leeftijdsgrens de ouderenzitting mee te beleven.

Ten zevende:
Dat wij ons lot gaarne aan “de Meulenbloazers” toevertrouwen,
als het erom gaat waar dan ook een feest te bouwen.

Ten achtste:
Met vereende krachten zullen wij Kuulengats Carnaval groots maken,
de vereniging met die naam mag daarbij dit jaar zeker niet verzaken.

Ten negende:
Wij zullen de Wieken als onze tweede Residentie beschouwen,
als Leo zijn handen van de TL verlichting af kan houden.

Ten tiende:
Wij laten het aan de O.K.P. over om te bepalen,
of ze er na dit seizoen nog een eigenwijze bij willen halen.

Ten elfde:
Dat het carnavalsseizoen 1998-1999 zal staan in het teken
van de Vis onder het motto:
” Vuul ow as ’n Vis in ’t Water “.

Prins Willem 1 Onderscheiding
Prins Willem 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1999
Onderscheiding Meulenwiekers 1999

1998

Prins Marcel 1
Prins Marcel 1
1997 – 1998

Wij, Prins Marcel d’n Urste,
Prins Carnaval van Kuulengat,
Beschermheer van alle carnavalsvierders, Heerser over het hele Kuulengatse Rijk,
Bij de gratie van de Meulenwiekers, als ” Bossche Bol” in Oeteldonk geboren
met twee fraaie oren, die bij de familie De Groot thuishoren,
Kuulengatter sinds 25 jaar, Wonende op het hoekie van Stadhouderslaan en Ridderlaan,
Ex-senator en ” Adje” van Prins Jos de Eerste,
Bespeler van witte en zwarte toetsen, “Zilveren” Eendrachtsman,
Goed thuis binnen het ” Kruis”, Lid van Societeit Oud Adjudanten Plezier,
De jongste en langste Prins van Kuulengat,
Laten alle onderdanen van Kuulengat weten dat:

geboren in het Nölersrijk, werkzaam binnen het Knotsenburgerrijk, wonende in het Krulstarterijk, maar Kuulengatter in hart en nieren en mijn persoonlijke Adjudant zal zijn: Hans Kolvenbach;
mijn gevolg pas compleet is met de bijzonder charmante Hofdames: Carien Geutjes en Esther Kaal;
wij kunnen bouwen op de geweldige steun en inzet van de senaat van de Meulenwiekers onder bezielende leiding van President Hans Rikken;
wij bijzonder vereerd zijn met de muzikale begeleiding van onze eigen Meulenbloazers.
Verder proclameren wij:

Ten eerste:
Dat wij bij deze de officiele aftrap geven,
zodat u een daverend carnavalsseizoen 1997-1998 kunt gaan beleven;

Ten tweede:
Dat voor het WK-virus toe zal slaan,
Kuulengat eerst nog ouderwets uit z’n dak zal gaan;

Ten derde:
Dat het gemis van een van haar leden,
S.O.A.P. niet mag weerhouden van een weergaloos optreden;

Ten vierde:
Dat het ” SWONG” haar muzikale activiteiten nu nog niet kan staken,
omdat zij op mijn Pronkzitting pas hun laatste serie maken;

Ten vijfde:
Dat het O.K.P. opgelucht kan adem halen,
omdat de gemiddelde leeftijd sterk zal gaan dalen;

Ten zesde:
Dat ik niet had kunnen dromen,
dat de optocht zomaar langs mijn huis zou komen;

Ten zevende:
Dat de ” Ouwe Mennekes” en ” Ouwe Wieven”,
ook bij deze Prins volop in de “picture” blieve;

Ten achtste:
Dat niemand ons dit jaar kan beletten,
om de zieken en ouderen extra in het zonnetje te zetten;

Ten negende:
Dat de jeugd tijdens het Carnaval mag proberen,
mij het “housse”, “hakkuh” en “hoken” te leren;

Ten tiende:
Om een muzikale voorzet te geven,
hebben wij zelf de Kuulengatse carnavalsschlager geschreven,
aan de Meulenbloazers willen wij vragen,
om tijdens mijn regeerperiode hieraan hun steentje bij te dragen.

Ten elfde:
Dat dit carnavalsseizoen zal staan onder het motto:
” Vrolijke Noten voor de Lol en de Gein,
Carnaval in Kuulengat een groot Festijn “.

Prins Marcel 1 Onderscheiding
Prins Marcel 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1998
Onderscheiding Meulenwiekers 1998

1997

Prins Gabri 1
Prins Gabri 1
1996 – 1997

Wij, Prins Gabri de Eerste,
Bij de gratie van de Meulenwiekers, gedurende het carnavalsseizoen Regeerder over heel Kuulengat en alle Eiken,
Geboren en getogen in een buitenwijk van Kuulengat, genaamd Mestreech,
Bewoner van de Eikenlaan en Kuulengatter sinds 20 jaar,
Hoeder van carnavalstradities,
Beschermheer van alle Limburgers en niet-Limburgers die met Carnaval in Kuulengat verblijven,
Fervent liefhebber van de enige, echte en onvervalste Limburgse Carnavalsmuziek.
Verklaren:

dat wij zeer vereerd zijn met deze carnavaleske uitverkiezing en alles zullen om van Carnaval in Kuulengat wederom een onvergetelijke gebeurtenis te maken;
dat wij bijzonder ingenomen zijn met de benoeming tot onze persoonlijke Adjudant de Meulenwiekers in hart
en nieren, Frans van den Brandt;
dat wij ook meer dan verblijd kunnen mededelen dat het Klein Gevolg compleet is met de charmante Hofdames Mirjam Bruysten en Renata Hijmans.
En proclameren voorts aan alle Meulenwiekers en Meulenwiekerinnen,

Ten eerste:
dat Carnaval even onverwoestbaar is als een Eik;

Ten tweede:
dat dit feest dus ook in Kuulengat tot in lengte van jaren zal blijven voortbestaan;

Ten derde:
dat alle Kuulengatse Eiken even bronsgroen zijn als andere Limburgse Eiken;

Ten vierde:
dat Kuulengat het voorrecht heeft te beschikken,
over een échte President, geheten Hans Rikken;

Ten vijfde:
dat wij dienen te beseffen dat Carnaval alleen maar kan slagen,
als ook de Meulenbloazers overal opdagen;

Ten zesde:
dat de optocht zal zijn één lange polonaise,
voortaan te noemen de Meulenaise;

Ten zevende:
dat de aarde onder Kuulengat tijdens de dolle dagen zal trillen en beven
en dat dit vooral in epicentrum de Wieken valt de beleven;

Ten achtste:
dat wij ons ook sterk maken om de kinderen en de ouderen van Kuulengat volop Carnaval te laten vieren;

Ten negende:
dat wij de toekomstige Jeugdraad en de Jeugdprins(es) van harte uitnodigen om samen
met ons, het Bestuur en de Senaat, over Kuulengat te heersen;

Ten tiende:
dat onze regeerperiode in het teken zal staan van het motto:
” Met Prins Gabri, sterk als een Eik,
vier Carnaval in het Kuulengatse Rijk “;

Ten elfde:
dat wij hiermee het Carnaval 1997 voor geopend verklaren!

Prins Gabri 1 Onderscheiding
Prins Gabri 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1997
Onderscheiding Meulenwiekers 1997

1996

Prins Jan 1
Prins Jan 1
1995 – 1996

Wij, Prins Jan d’n Eerste,
Prins Carnaval van Kuulengat,
Beschermheer van alle carnavalsvierders,
Heerser over ’t hele Kuulengat.
Bij de gratie van de Meulenwiekers, Schatbewaarder van de Wieken,
Kuulengatter sinds acht jaar,
Bewoner van de Middelweg,
Ambtenaar voor de kost,
Laat alle onderdanen van Kuulengat weten dat:

Tot mijn persoonlijke Adjudant is benoemd, de Meulenwieker Menno Bloemers.
Mijn gevolg niet compleet is zonder de lieftallige Hofdames Marieke en Maaiken.
Wij vast en zekere kunnen rekeken op de geweldige steun van de Senaat van de Meulenwiekers.
Wij bovenal de muzikale begeleiding zeer graag toevertrouwen aan ons nationaal bekend loop-, show- en bloasorkest de Meulenbloazers.
En maken bekend dat:

Ten eerste:
Wij het carnavalsseizoen 1995-1996 openen en dat wij alle Meulenwiekers en Meulenwiekerinnen een uitstekend Carnval toewensen.

Ten tweede:
Je met Carnaval je alledaagse masker mag afzetten en je je mag voelen zoals je altijd al had willen zijn.

Ten derde:
Tijdens mijn regeerperiode de kas van de Wieken tot de rand gevuld mag worden.

Ten vierde:
De optocht ook dit jaar onze speciale aandacht heeft.

Ten vijfde:
Wij zullen proberen ervoor te zorgen dat de “Ouwe Wieven” en de ouderen van Kuulengat ook dit jaar niet vergeten worden.

Ten zesde:
Er in de Wieken zoveel gehost gedanst en gesprongen zal worden dat de vloeren weer ouderwets gaan trillen.

Ten zevende:
Carnaval een feest is voor zotten en gekken, wie te serieus is kan beter vertrekken.

Ten achtste:
Wij samen met de Jeugdraad en de carnavalsjeugd een “onwijs gaaf” carnavalsseizoen
zullen beleven.

Ten negende:
Tijdens de Carnaval overschrijding van de Wet op de Geluidshinder in mijn Prinselijke Residentie de Wieken is toegestaan.

Ten tiende:
Ook tijdens deze Carnaval Leo en Ina de gastheer en de gastvrouw van alle Kuulengatters zijn.

Ten elfde:
Dit carnavalsseizoen zal staan in het motto van:
” De Carnaval is om te dollen,
laat de penningen nu maar rollen! “

Prins Jan 1 Onderscheiding
Prins Jan 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1996
Onderscheiding Meulenwiekers 1996

1995

Prins Ruud 1
Prins Ruud 1
1994 – 1995

Wij, Prins Ruud d’n Eerste,
Geboren en getogen in Keizer Karelstad,
via Brabant -als Graaf van Leuven- tien jaar geleden in Kuulengat komen wonen,
Oud Senator van de C.V. de Meulenwiekers,
Groot Handelaar in Speelgoedland,
Beschermheer van de liefhebbers van het gerstenat,
Regematig bezoeker van het Tiroler Alpenland,
Muzikaal steunpunt van de Daltons,
Halve Meulenbloazer, nu hele Prins,
Bij de gratie van de Meulenwiekers gekozen dit jaar het Kuulengatse Rijk te mogen regeren,
Maken u bekend dat:

Wij hebben aangezocht en bereid gevonden ons als Adjudant te begeleiden, ex-Senator en
hofschenker Willem-Jan van Teeffelen;
Wij verder worden bijgestaan door de lieftallige Hofdames Claudia Thijssen en Mirjam Beelen;
Wij overtuigd zijn van de medewerking van de Senaat, wederom onder de bezielende leiding van President Hans en van onze Meulenbloazers, die dit jaar reeds hun 20-jarig bestaan vieren;
Wij bijzonder vereerd zijn met onze verkiezing en ons volledig zullen inzetten om gezamenlijk
een Carnaval te vieren dat zal klinken als een klok.
Verder proclameren wij:

Ten eerste:
Geen Carnaval met twee gezichten, dat heeft de vereniging abuis,
Wij Kuulengatters laten de fiscus en het sombere gezicht wel thuis.

Ten tweede:
Laat het gerstenat rijkelijk stromen, zoveel als wij kunnen verdragen,
Om achteraf terug te zien op plezierige en te dolle carnavalsdagen.

Ten derde:
Als na december het “jaar van het gezin” voorbij is gegaan,
Zullen wij volgend jaar de ” Alleenstaanden” ook niet in de kou laten staan.

Ten vierde:
De Meulenbloazaers in dit lustrumjaar zonder hun oproepkracht de ” Grote Trommelaar”, ” Hardstikke Live” en volledig aanwezig zullen zijn op het Meulenwiekse Carnavalsfestijn.

Ten vijfde:
Het ontbreken van hun gitarist de Daltons niet zal beletten,
De Wieken toch weer op zijn kop te zetten.

Ten zesde:
De jeugd niet jong genoeg kan leren het carnavallen te proberen,
Samen met de Jeugdraad en kleine specialisten worden dat de echte carnavalisten.

Ten zevende:
De senioren hun leeftijd niet hoeven te verbloemen door met de Ouderenzitting niet op te doemen,
55-Plussers blijf dus niet achter: kom allemaal, wij rekenen dit jaar op een bomvolle zaal.

Ten achtste:
De gemeentebegroting en de andere politiek-gevoelige zaken,
Blijven met Carnaval onbesproken, daarover zullen wij waken.

Ten negende:
In de Bongerd en de omgeving zal het soms met de rust zijn gedaan,
Nu een hunner dit jaar als Prins Carnaval door het leven zal gaan.

Ten tiende:
Naast de Ouwe Wieven zullen ook weer de maannen mee gaan tellen,
Omdat wij het ” Oude Mennekes Bal” in ere zullen herstellen.

Ten elfde:
Meulenwiekers vier dit jaar Carnaval en trek er op uit,
Hanteer daarbij ons motto dat luidt:
” Muziek, ons lust en ons leven,
zal Kuulengat op zijn grondvesten doen beven “.

Prins Ruud 1 Onderscheiding
Prins Ruud 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1995
Onderscheiding Meulenwiekers 1995

1994

Prins Theo 1
Prins Theo 1
1993 – 1994

Wij, Prins Theo d’n Urste,
Bij de gratie van de Meulenwiekers,
Regeerder over heel het Kuulengatse Rijk,
Residerend in het prinselijk verblijf aan de Middelweg,
Prins van schonen en schoenen,
Prins over hele en halve zolen,
Bespeler van groene velden en gravelbanen,
Proclameren het protocol voor minstens drie dolle dagen,
waardoor het Carnaval weer geweldig moet slagen:

Ten eerste:
Dat wij een Adjudant van formaat hebben: Eric de Groot.

Ten tweede:
Dat wij zeer blij zijn met onze, zichzelf promotende Hofdames Claudia en Patricia.

Ten derde:
Dat het ons spijt dat wij geen aftiteling hebben, maar dat wij de Meulenbloazers
graag langer in beeld hebben.

Ten vierde:
Dat iedereen zich met Carnaval het vuur uit de sloffen loopt.

Ten vijfde:
Dat wij er met de Jeugdcarnaval op rekenen dat de Wieken uit zijn voegen zal barsten;
de school is tenslotte ook al te klein geworden.

Ten zesde:
Dat er dit jaar alleen wintersport in Kuulengat is.

Ten zevende:
Dat wij alle moeilijk lopende Alde Wieven gratis advies zullen geven.

Ten achtste:
Dat iedereen die bij de Wiekslag een balletje slaat,
dit jaar met de Carnaval naar de Wieken gaat.

Ten negende:
Dat alle geschoeide en ongeschoeide onderdanen meedoen aan de optocht.

Ten tiende:
Dat iedereen met bus, taxi of fiets komt: ook die van heinde en verre.

Ten elfde:
Dat onze regeerperiode zal staan in het teken van de schoenlepel onder het motto:
” Trek je stoute schoenen aan, vier Carnaval op je sloffen “.

Prins Theo 1 Onderscheiding
Prins Theo 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1994
Onderscheiding Meulenwiekers 1994

1993

Prins Thei 1
Prins Thei 1
1992 – 1993

Weej, Prins Thei d’n Iërste,
Beej de gratie van de Meulenwiekers, Hiërser euver hiël Limburgs en Gelders Kuulengat,
van bovenaan de Singel toet ongeraan de Lindenlaan,
Ambassadeur van de Britse Habben,
Ritmeister van de Hiërlijkheid Rinkesfort,
Boëtengewoën Lid van ut Groët-Limburgs gezelschap KEN,
Beschermhiër van idderein dae beej Eendracht ut Greun-Wit verdeidigt,
Hertog van KUNHEF toet CERN
Keurvorst van Dommelsch en Brand,
Graaf van Beaujolais en alle angere Wijnen.
Maken in hiël Kuulengat bekend dat:

Ten eerste:
Onze onmisbare Adjudant zal zijn de ervaren en alom uitgevaren ex-matroos Frank Hose;

Ten tweede:
Onze hofhouding op zwierige wijze zal worden aangevuld met de Hofdames Marlon en Lisan;

Ten derde:
De Meulenbloazers zoals vanouds in het bronsgroen eikenhout de sterren van de hemel zullen spelen;

Ten vierde:
Alle Kuulengatters grensoverschrijdend bezig zijn en er daarom geen nieuwe grenzen getrokken zullen worden;

Ten vijfde:
De Meulenwiekers de meest noordelijke Carnavalsvereniging van Limburg is en tot in lengte van dagen zal blijven;

Ten zesde:
De optocht in Kuulengat dit jaar zo lang zal zijn dat er een kop-staart botsing zal plaatsvinden;

Ten zevende:
Het Jeugdcarnaval – evenals het Jeugdvoetbal – de hoogste prioriteit verdient en in mijn regeerperiode navenant ondersteund zal worden;

Ten achtste:
Er in de Wieken naast schuimende Bieren ook goede Wijnen geschonken zullen worden;

Ten negende:
De Kuulen en Gaten rondom mijn Residentie open zullen blijven voor sport en niet dichtgegooid voor congrescentra of snelwegen;

Ten tiende:
Tijdens het Carnaval alle computers gerust in de steek gelaten mogen worden;

Ten elfde:
Wij teruggaan naar de oerknal met een oergezellig Carnaval onder het prinselijk motto:
” Knal er eens uit in Kuulengat” !

Prins Thei 1 Onderscheiding
Prins Thei 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1993
Onderscheiding Meulenwiekers 1993

1992

Prins Jos 1
Prins Jos 1
1991 – 1992

Wij, Prins Jos de Eerste,
Bij de gratie van “de Meulenwiekers” regeerder over heel het Kuulengatse rijk,
Residerend in het prinselijk verblijf aan de altijd betoverende Toverdans,
Beschermheer van al wat groeit en bloeit, behalve wanneer het is gesnoeid,
Schepper van vele op-, af-, en inritten,
Bewandelaar van vele bospaden,
Steunpilaar van de M.O.S.,
Delen heel Kuulengat mede dat:

Ten eerste:
Onze steun en helper in de nood zal zijn, Adjudant Marcel de Groot.

Ten tweede:
Wij zeer blij zijn met onze lieftallige Hofdames, Helma en Esther.

Ten derde:
Er tijdens onze regeerperiode weinig getoverd maar veel gedanst zal
worden.

Ten vierde:
Onze hofkapel wederom “de Meulenbloazers” zal zijn, waar alles weer als vroeger gaat,
nu de juiste man de trom weer slaat.

Ten vijfde:
Wij erop toe zullen zien dat onze jeugd ook aandacht krijgt, want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.

Ten zesde:
Iedereen mag drinken wat hij wil, omdat door alle drempels en kronkels in Kuulengat,
toch niet meer opvalt of iemand te diep in het glaasje gekeken heeft.

Ten zevende:
Het “Ouwe Wievenbal” bedoeld is voor alle Ouwe Wieven, ook die uit de nieuwe wijken.

Ten achtste:
Wij niet zullen wachten tot de grenzen open gaan, maar in Kuulengat al vanaf nu een
grenzeloos Carnaval gaan vieren.

Ten negende:
Wij carnavallen met z’n allen, dus met alles en iedereen die in het Kuulengat rondspringt.

Ten tiende:
Elke kikker kwaakt zoals die gebekt is, dus geen geroddel, veel gekwaak.

Ten elfde:
Onze regeerperiode zal staan in het teken van de Kikker, onder het motto:
” Carnaval in Kuulengat,
daar Kikker je van op! “

Prins Jos 1 Onderscheiding
Prins Jos 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1992
Onderscheiding Meulenwiekers 1992

1991

Prins Andre 1
Prins Andre 1
1990 – 1991

Wij, Prins André de Eerste,
Bij de gratie van de Meulenwiekers, regeerder over heel het Kuulengatse rijk,
Residerend in het prinselijk verblijf aan de altijd Limburgs blijvende Heumensebaan,
Beschermheer van het groene laken, witte-, rode- en bitter-ballen,
Bespeler van de Allergrootste trom,
Bereider van Kuulenaire hoogstandjes.
Delen heel Kuulengat mede, dat:

Ten eerste:
Onze onontbeerlijke Adjudant zal zijn, de van boven geleerde en onderwijzende
Toine Janssen Groesbeek;

Ten tweede:
Wij zeer blij zijn dat wij als eerste Prins beschikken over Hofdames te weten:
Antoinette de Groot en Cécile Poels;

Ten derde:
Wij deze Carnaval oude en nieuwe gezichten met vreugde zullen begroeten, zolang er maar muziek in zit;

Ten vierde:
De Meulenbloazers, ons Loop- Show- en Dweilorkest, als vanouds oorstrelende klanken
voort zal brengen, hoewel het zonder onze deskundige inbreng moeilijk zal zijn het
juiste ritme te houden;

Ten vijfde:
Wij zullen carnavallen met z’n allen, tot we erbij neervallen, dus ook met de “Alde Wieven” en ouderen;

Ten zesde:
Wij het belang van het Jeugdcarnaval in Kuulengat onderschrijven en wij als eerste Prins
de jeugd recht in de ogen kunnen kijken, zonder door de knieën te gaan;

Ten zevende:
Geen enkele na ons komende Prins een trom kan trommen die tromt zoals onze trom;

Ten achtste:
Wij, gezien de prijsontwikkelingen bij het openbaar vervoer, de OV-loopkaart introduceren.
Op groepslopen zal korting gegeven worden, hiertoe zullen diverse looppoolplaatsen worden ingericht;

Ten negende:
Als Kuulengatters en Kuulengatterinnen tijdens de Carnaval willen langlaufen, ze dat dan in de optocht moeten doen;

Ten tiende:
Geen sneeuw of regen de optocht kan keren, maar we ons tegen storm niet kunnen verweren.
Zijn wij dit seizoen door storm de klos, dan gaat de Wieken wel op tijd “los”;

Ten elfde:
Onze regeerperiode zal staan in het teken van de Pollepel onder het motto:
“Samen lepelen wij deze Carnavalspot tot op de bodem leeg”.

Prins Andre 1 Onderscheiding
Prins Andre 1 Onderscheiding
Onderscheiding Meulenwiekers 1991
Onderscheiding Meulenwiekers 1991